New residency between Haparanda and Torneå, where Sweden and Finland meet

GROPEN-KUOPPA

“I Tornedalen finns inga sanningar bara praktiska lösningar och ett gemensamt folk”.
 
Maria Nordbäck och Nina Svensson närmar sig platser och människor runt Tornedalen med Haparanda och Tornio som bas. De möter spontant människor på offentliga platser och via tips personer att intervjua. Från båda sidor av Torneå älv samlar de på berättelser, skvaller och anekdoter om platser och personer från idag - och historiskt: vägar som borde fungerat bättre eller ett kafferosteri som lyckligtvis hann köpa in ett lager kaffebönor före krigsutbrottet. Rosteriet är inte bara en historia om en lyckosam affär utan också en berättelse om ett krigsbarn som kom till Sverige 1944.
 
De lär sig om Tornedals finska och Meänkieli, ett gemensamt språk där det finns skilda åsikter om hur det utvecklades. Längre upp längs älven i Övertornio får de höra skvaller om kyrkan som blev byggd på ovigd mark och om en vild sockerärtsplanta som inte fick bli huvudnyhet i lokala Haparanda bladet.
 
Under vistelsen på Swedish Lapland AiR  kommer de både att arbeta individuellt och gemensamt med produktion på plats samt bjuda in olika lokala föreningar/grupper att delta. Maria och Nina bygger upp ett pågående samtal med personer om platsen där sanningen inte alltid är sann, men berättelsen dit är praktisk att återge.
 
Under hösten kommer de att återkomma till Haparanda och Tornio för workshop och fortsatt samarbete. Gropen–Kuoppa är en del det Nordiska samarbetsprojektet Barenstriangel.
 
* Titeln Gropen–Kuoppa kommer från den mest omtalade platsen mellan de två städerna Haparanda och Tornio ”Gropen” (barens centrum). Ingen kommer förbi historien om gropen om man en gång varit i Haparanda/Tornio.

PROJEKTET BARENTSTRIANGEL

Barentstriangel (2019-2021) är ett nordiskt samarbetsprojektet som initierades av konstnärerna Maria Nordbäck (FI), Nina Svensson (SE) och Brynhild Bye-Tiller (NO). Projektet kommer att genomföras i tre olika länder i Barentsregionen under perioden 2019-2021.
 
Barentstriangel vill gå in i tre olika miljöer utifrån en konsttradition och undersöka olika berättelser, situationer och människor, samt vidareutveckla metoder för deltagande av publikgrupper som en del av konst i det offentlig rummet. Barentstriangel vill utmana och nyansera historien om platserna, landmärken och folket. Genom att kartlägga sociala strukturer, samla och utbyta kunskaper och erfarenheter med lokalbefolkningen och bjuda in olika publikgrupper att delta på de tre nämnda platserna, över generationer och med olika konstnärliga metoder. Barentstriangel vill utmana vem som kan uttrycka sig, vad kan man säga i ett offentligt rum och vilka historier som definierar en form av sanning om platsen.
 
Projektet har fått stöd av  Nordisk kulturkontakt. 
 

Links

Senaste nyheter

Maria Nordbäck is a visual artist from Vasa (FI). Educated in fine arts at  Polytechnic of Applied Sciences in Nykarleby.  In 2006-2007 she completed a post-graduate education at Turun Ammattikorkeakoulu within the topic of community-art. Since 2000 she has actively participated in the contemporary art scene. She often works with site-specific projects and interacts with her surroundings.  She is interested in community, social and cultural issues, and she wants to make art visible as a meaningful part of human life.
 
She has created innovative art projects where a large number of people have been able to express themselves in different social issues. Over the years she has carried out a number of her own projects and participated in group exhibitions, published a board game and publications. Her works range from videos, photos, performances, and installations to discussions and handicrafts.

 
Nina Svensson är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå. I sin konstnärliga praktik intresserar hon sig för sociala processer där lyhörda och observanta förhandlingar kan synliggöra hur olika former av kapital och ägande fördelas och värde-ras i vår omvärld. Hennes arbetsmetoder bygger på att arbeta långsiktigt med närvaro till plats och ämne, skapa förtroende och utrymme för meningsfulla konstnärliga undersökningar som grundar sig på samarbete och samskapande processer med dem som plats och ämne berör. Hennes arbeten är oftast placerad utanför det traditionella konstrummet. Svensson lånar ar-betsmallar från andra professioner, så som en etnologs fältstudie, hon utför Bildningsresor, härmar arbetarrörelsens folkbildning genom studiecirklar på arbetsplatser, eller som i Bomassan startat Hökarängsgillet, ett täljargille där boende samlas för att tälja och samtala tillsammans. Svenssons intresse är att g
enom närvaro till plats och ämne använda metoder som är befintliga men inte alltid synliga och som ofta tillskrivits låg status inom samtidskonstens sammanhang. Det kan vara att samarbeta med lokala intresseföreningar där man delar kunskap och gemenskap kring en historia, en plats, ett hantverk eller sammanslutningar som skapas för att hjälpa varandra. Svensson har tidigare använt sig av t.ex. täljargillen, att tälja ihop med boende i ett området eller ihop med stammisar kring ett torg för att få berättelser från förr, om en industriort eller om kampen om en bänk utanför ölgränsen.