Kristin Ylikiiskilä Broberg and her project on hydropower plants   in Northern Sweden

When a residency finishes there is another one starting somewhere else in the world. But something still remains - that is why photographic and written documentation is really significant in this process. Here, for example, the artist Kristin Ylikiiskilä Broberg, who was last year involved in a residency in Jokkmokk, writes about her project concerning hydropower plants (Swedish only). 

Med bakgrund i de samtal och möten jag haft med personer, organisationer och företag längs älven under höstens residence har ett antal minnesmärken som uppmärksammar betydelsen av vattenkraften i Lule älv utformats. Verkens placering och utformning bygger på svar på frågorna om vilken aspekt som de tycker behöver uppmärksammas och vart det bäst skulle göras.

Ett exempel är TILL MINNE av framtiden, som placerats i Polisrondellen i Jokkmokk efter de intervjuade eleverna på el-gymnasiets önskemål. I rondellen fanns förstoringar av deras skisser på hur den skulle se ut, en tvåfasledning, och stolpar med deras namn inristade för att uppmärksamma distributionen av el och att de riskerar sina liv där i stolparna. Ett annat exempel är TILL MINNE av minnet, som bestod av att jag deltog i Rallarmarschen som varje år arrangeras mellan Gällivare och Porjus för att uppmärksamma den vandring som de första arbetarna gjorde med allt material till vattenkraftsbygget. Marschen gjordes med en ryggsäck uppbyggd av fotografier, material och berättelser från vattenkraftsbygget och det arbete som Porjus arkivförening och andra gjort och gör för att minnas. Under vägen samlades blommor och växter som lades på de monument som finns, eftersom de samtal jag haft visade att det inte behövdes nya minnesmärken, utan snarare uppmärksamma de som redan fanns.

Andra märken var TILL MINNE av de som får det att fungera, placerad i Vattenfalls lokaler, TILL MINNE av det ni helst vill glömma, placerat på elskåp i Luleå och Hallsberg, TILL MINNE av oss fiskar, på stranden i Voullerim och flytande i älven. I september kommer även det sista verket i serien placeras i form av ett vykortställ på en lyktstolpe i Stockholm. Titeln är TILL MINNE av vyn, och är placerad där för att önskan fanns att just uppmärksamma invånare i andra delar av Sverige på vattenkraften och visa hur de egentligen ser ut. Samlingsutställningen med tillfälliga verk på mer eller mindre offentliga platser är tänkt som en mindre förstudie till en mer rikstäckande utställning på sikt.